Toz halında, istifadəyə hazır qida qarışıqlarının hazırlanması üçün istifadə olunan rahat şeyker